Forskning

Här redovisar vid aktuell forskning och sammanställningar kring träning och rehabilitering vid olika sjukdomar eller skador.

Vid reumatisk sjukdom är fysisk aktivitet och träning viktigt både i förebyggande syfte och som behandlingsform.

Det finns idag många vetenskapliga studier som visar att fysisk aktivitet och träning ger positiva effekter vid reumatisk sjukdom, såsom ökad kondition, styrka och ofta minskad smärta. Ingenting i forskningen visar att fysisk aktivitet på något sätt skulle inverka skadligt på sjukdomen, eller att den inflammatoriska aktiviteten ökar. Reumatisk sjukdom kan ofta ge besvär av smärta, stelhet och trötthet. Genom att vara fysiskt aktiv, kan du underlätta aktiviteter i din vardag. Detta minskar även risken att drabbas av hjärt/kärl sjukdom och ökar förutsättningarna för ett hälsosamt liv.

Källa: Informationsbladet "Bra att veta om fysisk aktivitet och träning - för dig med reumatisk sjukdom" från Akademiska sjukhuset i Uppsala

Träning ger ökad livskvalité

Flertalet studier har påvisat fördelarna med motståndsträning för individer med RA. En av dessa är Ronai et al, 2008, som visade att RA-patienter fick ökad muskelstyrka, minskad smärta och en ökad livskvalité i sin vardag med hjälp av motståndsträning. I samma studie rekommenderas RA-patienter att hitta säkra och effektiva träningsmetoder som tar hänsyn till deras sjukdom och tillstånd.

Källa: Ronai, P., Sorace, P., LaFontaine, T. (2008). Resistance Training for Persons With Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis.                         Strength & Conditioning Journal. Apr2008, Vol. 30 Issue 2, p32 3p.

Activation Grip har bevisats ge samma eller högre muskelaktivitet som vanlig träning i två oberoende studier:

Augustsson, Johan; Wikander, Robert. Kan ett nyutvecklat handledsstöd förbättra möjligheterna för funktionell träning av övre extremiteten för reumatiker? En SEMG-studie. Examensarbete Högskolan i Halmstad, 2011.

Abrahamsson, Filip; Björklin, Jimmy. Hur muskelaktiveringen påverkas vid en inåtrotation i axelleden med och utan Activation Grip. Examensarbete Högskolan i Halmstad, 2012.