På Idrottsskadeguiden hittar du mycket information kring de vanligaste idrottsskadorna, rehabiliteringsövningar och tejpningsanvisningar för rehabilitering och träning. Idrottsskadeguiden är ett samarbete mellan RMJ Health AB och OMT II sjukgymnasten Markus Bartholdsson.

Idrottsskadeguiden är en informationssida som erbjuder information och råd kring de vanligaste idrottsskadorna i samarbete mellan företaget RMJ Health AB och en OMT II sjukgymnast. Här hittar ni utöver information kring idrottsskador även förslag på övningar och tejpningar. All information som ni hittar på Idrottsskadeguiden är gratis men används det till arbeten eller andra projekt så ser vi gärna att ni refererar till oss.

På Idrottsskadeguiden driver RMJ Health AB även en webbshop där ni bland annat hittar vår egna produkt Activation Grip samt andra idrottsskydd och övrig utrustning som kan vara till nytta vid er träning, rehabilitering och vardag.

 

OBS! Påbörja inte en rehabilitering av en skada på egen hand, utan kontakta alltid en sjukgymnast för att få bästa möjliga hjälp. En felaktig rehabilitering kan leda till att skadan förvärras. De råd som ges här på idrottsskadeguiden.se är just bara råd och du har själv alltid yttersta ansvaret för din egen kropp. All form av träning kan innebära en risk och författarna och utgivarna här på idrottsskadeguiden uppmanar dig att först och främst tänka på din egen säkerhet och lära känna dina egna gränser. Varje kropp är unik och därmed kan symptom skilja mycket från individ till individ. Ta skadebeskrivningarna på idrottsskadeguiden som generella råd och inte som given fakta.

www.idrottsskadeguiden.se