Axlar

Styrketräning som rehab

I en generell rehabiliteringsfas så är styrketräning en viktig del då muskelsvaghet kan bidra till nedsatt funktion, vilket kan leda till ett avvikande rörelsemönster. Begränsad range of motion (ROM) i övre extremiteten är en bidragande faktor till att personer inte kan utföra vardagliga aktiviteter, som till exempel öppna skåpsluckor eller kylskåpet.

Träna rätt rörelser

Funktionell träning är till för att stärka upp de svaga musklerna som orsakar obalansen eller smärtan samtidigt som kroppen blir rörligare. Genom att använda sig av vardagliga rörelser och implementera dem med träningen så görs träningen mer funktionell.

Underlätta din träning

Med Activation Grip är det nu möjligt för personer med en funktionsnedsättning i handen att styrketräna på samma sätt som friska individer. Istället för att greppa en hantel eller ett handtag kopplas Activation Grip på en kabelmaskin eller till ett träningsband. De övningar som normalt utförs med en hantel eller en kabeldragsmaskin kan alla utföras med Activation Grip.

Övning 1

Starta med armen längs med sidan och lyft sedan med armen spänd rakt ut från kroppen till axelhöjd. Återgå långsamt till startposition och upprepa. 

OBS! Vid smärta gå inte högre än vad som är smärtfritt!

Övning 2

Starta med armen längs med sidan och lyft sedan armen diagonalt upp till axelhöjd så att vänster hand är framför höger axel, eller tvärtom. Återgå långsamt till startposition och upprepa.