Triceps

Styrketräning som rehab

I en generell rehabiliteringsfas så är styrketräning en viktig del då muskelsvaghet kan bidra till nedsatt funktion, vilket kan leda till ett avvikande rörelsemönster. Begränsad range of motion (ROM) i övre extremiteten är en bidragande faktor till att personer inte kan utföra vardagliga aktiviteter, som till exempel öppna skåpsluckor eller kylskåpet.

Träna rätt rörelser

Funktionell träning är till för att stärka upp de svaga musklerna som orsakar obalansen eller smärtan samtidigt som kroppen blir rörligare. Genom att använda sig av vardagliga rörelser och implementera dem med träningen så görs träningen mer funktionell.

Underlätta din träning

Med Activation Grip är det nu möjligt för personer med en funktionsnedsättning i handen att styrketräna på samma sätt som friska individer. Istället för att greppa en hantel eller ett handtag kopplas Activation Grip på en kabelmaskin eller till ett träningsband. De övningar som normalt utförs med en hantel eller en kabeldragsmaskin kan alla utföras med Activation Grip.

Övning 1

Håll armen i 90 graders vinkel och sträck ut armen rakt. Gå långsamt tillbaka till startpositionen och upprepa.

Övning 2

Starta med armen över huvudet enligt första bilden. Sträck ut armen som på andra bilden. För att få med hela tricepsmuskeln i rörelsen så är det viktigt att du sträcker ut armen ordentligt, ta eventuellt hjälp av andra armen för att pressa ut den sista biten.